Oznámení ze dne 20.7.2000 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

20.7.2000 | Sbírka:  26/2000 (OP) | Částka:  66/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
26/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 6. 2000 do 30. 6. 2000 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice, 2000/2001 (ze dne 5. 4. 2000 na období od 21. 4. 2000 do 20. 4. 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství.