Opatření ze dne 24.8.2000, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001

14.9.2000 | Sbírka:  34/2000 (OP) | Částka:  88/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
34/2000 Sb.
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 24. srpna 2000,
kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001 Ministerstvu zdravotnictví takto:
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny předloží návrhy svých zdravotně pojistných plánů na rok 2001 Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 15. října 2000.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.