Vyhláška ze dne 21.11.2000, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

13.12.2000 | Sbírka:  428/2000 Sb. | Částka:  119/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 315/1998 Sb.
428/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 21. listopadu 2000,
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Vyhláška č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.