Oznámení ze dne 22.12.2000 o vydání opatření č. 9/2000, kterým se zrušuje opatření č. 5/1999 Věst. ČNB o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami

10.1.2001 | Sbírka:  3/2001 (OP) | Částka:  2/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1992 Sb.
Aktivní derogace: 5/2000 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
9/2000
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 22. prosince 2000,
o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Česká národní banka podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření České národní banky č. 5/1999 Věst. ČNB, o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami.
Čl.II
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
Sekce politiky bankovního dohledu Odpovědný zaměstnanec: Ing. Lucie Jaroňová,
tel. 2441 3943