Opatření ze dne 8.6.2001, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

8.6.2001 | Sbírka:  FZ2001/14 | Částka:  5/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.