Sdělení ze dne 18.4.2001 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

18.4.2001 | Sbírka:  111/37 822/2001 | Částka:  8/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
111/37 822/2001
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
ze dne 18. dubna 2001
Ministerstvo financí
Zveřejňujeme následující sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., o způsobech, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků:
I.
V Příloze č. 5, bod 18. část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB) se za písm. c) rozšiřuje číselník bankovních účtů o název bankovního účtu "Fond odměn" s kódem 09. Upravená tabulka je následující:
 
------------------------------------------------------------------
Kód    Název bankovního účtu
------------------------------------------------------------------
01     Běžné účty státních fondů
------------------------------------------------------------------
02     Rezervní fond
------------------------------------------------------------------
03     Fond reprodukce majetku
------------------------------------------------------------------
04     Fond kulturních a sociálních potřeb
------------------------------------------------------------------
05     Účet cizích prostředků (depozitní)
------------------------------------------------------------------
06     Běžný účet
------------------------------------------------------------------
07     Ostatní běžné účty
------------------------------------------------------------------
08     Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč
      podle platného kurzu
------------------------------------------------------------------
09     Fond odměn
------------------------------------------------------------------
II.
Doplňuje se obsahová náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) (Finanční zpravodaj č. 2/2001), ukazatel "Běžné výdaje související s investičními výdaji na financování programů podle Přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb.", číslo řádku 7050, přípustnost ukazatele pro kapitoly 397 a 398 a ukazatele "Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů", číslo řádku 7440, přípustnost ukazatele pro kapitolu 307. Upravená dikce řádků 7050 a 7440 je následující:
  
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
------------------------------------------------------------------------------------------
Název ukazatele                Číslo    Pro kapitoly
                        řádku
------------------------------------------------------------------------------------------
Běžné výdaje související s investičními    7050    všechny kapitoly
výdaji na financování programů               (s výjimkou 396)
podle přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů      7440    306,307,314,317,345,346
------------------------------------------------------------------------------------------
Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.