Opatření ze dne 12.11.2001 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávních celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obci) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací

12.11.2001 | Sbírka:  FZ2001/21 | Částka:  9/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 250/2000 Sb., 563/1991 Sb.