Vyhláška ze dne 27.2.2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům

12.3.2001 | Sbírka:  95/2001 Sb. | Částka:  37/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 337/1992 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 25/1994 Sb.
Pasivní derogace: 280/2009 Sb.
95/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 27. února 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům
Ministerstvo financí stanoví podle § 62 odst. 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a podle § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Ve vyhlášce č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům, se část druhá zrušuje.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.