Oznámení ze dne 18.5.2001 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

18.5.2001 | Sbírka:  20/2001 (OP) | Částka:  64/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
20/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 4. 2001 do 30. 4. 2001 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví dřevozpracujícího, nábytkářského, spotřebního průmyslu a lesního hospodářství na rok 2001 (ze dne 19. 4. 2001) uzavřená
mezi
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
a
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.