Oznámení ze dne 26.11.2001 o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)

14.12.2001 | Sbírka:  45/2001 (OP) | Částka:  164/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP27/99, OP07/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
45/2001
OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 26. listopadu 2001
o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, s účinností od 1. 1. 2002 oznamuje změny v Klasifikaci zemí (dále jen "CZ-GEONOM"), která byla zavedena opatřením Českého statistického úřadu ze dne 9. září 1999 uveřejněným v částce 72/1999 Sb. Změny byly vypracovány na základě změn evropského standardu GEONOM.
Změny v CZ-GEONOM jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto oznámení.
Český statistický úřad zároveň oznamuje s účinností od 1. 1. 2002 změny v Číselníku zemí (dále jen "ČZEM"), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 7. května 1993 uveřejněným v částce 44/1993 Sb. a aktualizován opatřeními ze dne 30. 12. 1993 (částka 5/1994 Sb.), 10. 2. 1995 (částka 9/1995 Sb.) a 27. 10. 1998 (částka 95/1998 Sb.).
Změny v ČZEM jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení.
Změny CZ-GEONOM a ČZEM jsou k dispozici také na disketě v sekci informačních služeb a prezentací Českého statistického úřadu, Sokolovská 142, Praha 8.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příloha 1
Změny v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Přehled změn:
   1. Změny v přidělení kódů k jednotlivým zemím
   2. Změny v názvech zemí
   3. Změny v názvech ekonomických zón
   4. Změny v popisu kódů 959, 960, 978, 979
   5. Změny ve vývoji některých zemí
   6. Vypuštění položek z CZ-GEONOM (1. vydání 1999)
   7. Doplnění zemí do nového znění CZ-GEONOM
   8. Doplnění ekonomické zóny do nového znění CZ-GEONOM
   9. Doplnění zemí do geografických zón
  10. Doplnění zemí do ekonomických zón
  11. Vypuštění zemí z ekonomických zón

1. Změny v přidělení kódů k jednotlivým zemím
------------------------------------------------------------------------------- -----
 Nové platné znění                Vydání 1999
------------------------------------------------------------------------------- -----
 kódy  český název        anglický název     kódy  český název
------------------------------------------------------------------------------- -----
 625 PS Okupované palestinské   Occupied Palestinian  625 XP Západní
    území           Territory           břeh/Pásmo Gazy
------------------------------------------------------------------------------- -----
 626 TP Východní Timor       East Timor
------------------------------------------------------------------------------- -----
 830 AS Americká Samoa       American Samoa     810 XA Americká Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 831 GU Guam            Guam          810 XA Americká Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 832 UM Menší odlehlé ostrovy   United States Minor   810 XA Americká Oceánie
    USA***           Outlying Islands
------------------------------------------------------------------------------- -----
 833 CC Kokosové ostrovy      Cocos Islands      802 XO Australská Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 834 CX Vánoční ostrov       Christmas Island    802 XO Australská Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 835 HM Heardův ostrov a      Heard Island and    802 XO Australská Oceánie
    McDonaldovy ostrovy    McDonald Island
------------------------------------------------------------------------------- -----
 836 NF Norfolk          Norfolk Island     802 XO Australská Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 837 CK Cookovy ostrovy      Cook Islands      814 XZ Novozélandská
                                 Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 838 NU Niue            Niue Island       814 XZ Novozélandská
                                 Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 839 TK Tokelau          Tokelau Islands     814 XZ Novozélandská
                                 Oceánie
------------------------------------------------------------------------------- -----
 891 AQ Antarktida*        Antarctica       890 XR Polární oblasti
------------------------------------------------------------------------------- -----
 892 BV Bouvetův ostrov      Bouvet Island      890 XR Polární oblasti
------------------------------------------------------------------------------- -----
 893 GS Jižní Georgie a Jižní   South Georgia and
    Sandwichovy ostrovy    South Sandwich Islands 890 XR Polární oblasti
------------------------------------------------------------------------------- -----
 894 TF Francouzská jižní     French Southern     890 XR Polární oblasti
    území**          Territories
------------------------------------------------------------------------------- -----
  * Antarktida - území jižně od 60 st. jižní zeměpisné šířky
        - nezahrnuje: Francouzská jižní území, Bouvetův
               ostrov,  Jižní  Georgie  a Jižní
               Sandwichovy ostrovy

 ** Francouzská jižní území - zahrnují: Kergueleny,    ostrov
                     Amsterdam,  St.  Paul,
                     Crozetovo souostroví

 *** Menší odlehlé ostrovy USA - zahrnují ostrovy: Baker,
                          Howland,
                          Jarvis,
                          Johnston,
                          Kingman Reef,
                          Midway,
                          Navassa,
                          Palmyra,
                          Wake

2. Změny v názvech zemí
-------------------------------------------------------------------
         Český název
 Kódy -------------------------------------------------------------
    nové platné znění           vydání 1999
-------------------------------------------------------------------
 061 CZ Česká republika            Česko
-------------------------------------------------------------------
 236 BF Burkina Faso              Burkina
-------------------------------------------------------------------
 322 CD Kongo, demokratická republika     Konžská demokratická
                        republika
-------------------------------------------------------------------
 388 ZA Jihoafrická republika         Jižní Afrika
-------------------------------------------------------------------
 476 VC Svatý Vincenc a Grenadiny       Svatý Vincenc
-------------------------------------------------------------------
 703 BN Brunej Darussalam           Brunej
-------------------------------------------------------------------
 724 KP Korea, lidově demokratická republika  Severní Korea
-------------------------------------------------------------------
 728 KR Korea                 Jižní Korea
-------------------------------------------------------------------

3. Změny v názvech ekonomických zón
-------------------------------------------------------------------
         Český název
 Kód --------------------------------------------------------------
    nové platné znění           vydání 1999
-------------------------------------------------------------------
 1021 ESVO                   EFTA
   Evropské sdružení volného        Evropská asociace
   obchodu                 volného obchodu
-------------------------------------------------------------------
 1031 AKT                   ACP
   Země africké, karibské a         Africké, karibské a
   tichomořské oblasti, signatáři      pacifické země,
   Loméské úmluvy              signatáři Loméské
                        dohody
-------------------------------------------------------------------
 1051 Země Středomoří             Země v okolí
                        Středozemního moře
-------------------------------------------------------------------
 1057 ASEAN                  ASEAN
   Sdružení národů jihovýchodní Asie    Asociace zemí
                        jihovýchodní Asie
-------------------------------------------------------------------
 1059 SAARC                  SAARC
   Jihoasijské sdružení pro regionální   Asociace zemí jižní
   spolupráci                    Asie pro regionální
                        spolupráci
-------------------------------------------------------------------
 1115 EHP                   EEA
   Evropský hospodářský prostor       Evropská ekonomická
                        zóna
-------------------------------------------------------------------
 1330 MERCOSUR                 MERCOSUR
   Společný jihoamerický trh        Jihoamerický
                        společný trh
-------------------------------------------------------------------
 1420 APEC                   APEC
   Asijsko-tichomořská hospodářská     Tichooceánská
   spolupráce                ekonomická
                        spolupráce zemí Asie
-------------------------------------------------------------------
 1820 OECD kromě EU              OECD kromě EU
   Organizace pro hospodářskou       Organizace pro
   spolupráci a rozvoj, kromě EU      ekonomickou
                        spolupráci a rozvoj,
                        kromě EU
-------------------------------------------------------------------

4. Změny v popisu kódů 959, 960, 978, 979
-------------------------------------------------------------------
 Kód   Nové platné znění          Vydání 1999
-------------------------------------------------------------------
 959, 978 Státy a území nevymezené       Státy a území
     v souvislosti s obchodem       nevymezené
     uvnitř Společenství         v souvislosti
                        s výměnou zboží
                        uvnitř státu
-------------------------------------------------------------------
 960, 979 Státy a území nevymezené       Státy a území
     v souvislosti s obchodem       nevymezené
     s třetími zeměmi           v souvislosti
                        s obchodem se
                        zeměmi "třetího
                        světa"
-------------------------------------------------------------------

5. Změny ve vývoji některých zemí
-------------------------------------------------------------------
 Kódy  Český název Nové platné znění   Vydání 1999
-------------------------------------------------------------------
 743 MO Macao    Od roku 1999 speciální Portugalské zámořská
          administrativní území teritorium
          Číny
-------------------------------------------------------------------

6. Vypouštění položek z CZ-GEONOM (1. vydání 1999)
-------------------------------------------------------------------
 Kódy  Česká název      Anglický název
-------------------------------------------------------------------
 802 XO Australská Oceánie  Australian Oceania
-------------------------------------------------------------------
 810 XA Americká Oceánie   American Oceania
-------------------------------------------------------------------
 814 XZ Novozélandská Oceánie New Zealand Oceania
-------------------------------------------------------------------
 890 XR Polární oblasti    Polar regions
-------------------------------------------------------------------

7. Doplnění zemí do nového znění CZ-GEONOM
-------------------------------------------------------------------
 Kódy  Český název        Anglický název
-------------------------------------------------------------------
 626 TP Východní Timor       East Timor
-------------------------------------------------------------------
 830 AS Americká Samoa       American Samoa
-------------------------------------------------------------------
 831 GU Guam            Guam
-------------------------------------------------------------------
 832 UM Menší odlehlé ostrovy USA United States Minor Outlying
                  Islands
-------------------------------------------------------------------
 833 CC Kokosové ostrovy      Cocos Islands
-------------------------------------------------------------------
 834 CX Vánoční ostrov       Christmas Island
-------------------------------------------------------------------
 835 HM Heardův ostrov a      Heard Island and McDonald
    McDonaldovy ostrovy    Islands
-------------------------------------------------------------------
 836 NF Norfolk          Norfolk Island
-------------------------------------------------------------------
 837 CK Cookovy ostrovy      Cook Islands
-------------------------------------------------------------------
 838 NU Niue            Niue Island
-------------------------------------------------------------------
 839 TK Tokelau          Tokelau Islands
-------------------------------------------------------------------
 891 AQ Antarktida         Antarctica
-------------------------------------------------------------------
 892 BV Bouvetův ostrov      Bouvet Island
-------------------------------------------------------------------
 893 GS Jižní Georgie a Jižní   South Georgia and South
    Sandwichovy ostrovy    Sandwich Islands
-------------------------------------------------------------------
 894 TF Francouzská jižní území  French Southern Territories
-------------------------------------------------------------------


8. Doplnění ekonomické zóny do nového znění CZ-GEONOM
-------------------------------------------------------------------
 Kód  Český název        Anglický název
-------------------------------------------------------------------
 1130  Kandidátské země      Candidate countries
-------------------------------------------------------------------

9. Doplnění zemí do geografických zón
-------------------------------------------------------------------
 Kód  Český název        Anglický název
-------------------------------------------------------------------
 5490  Ostatní asijské země    Other Asian countries
-------------------------------------------------------------------
  626 Východní Timor       East Timor
-------------------------------------------------------------------
 5510  Austrálie a Nový Zéland  Australia and New Zealand
-------------------------------------------------------------------
  833 Kokosové ostrovy      Cocos Islands
-------------------------------------------------------------------
  834 Vánoční ostrov       Christmas Island
-------------------------------------------------------------------
  835 Heardův ostrov       Heard Island McDonald Islands
    a McDonaldovy ostrovy
-------------------------------------------------------------------
  836 Norfolk          Norfolk Island
-------------------------------------------------------------------
  837 Cookovy ostrovy      Cook Islands
-------------------------------------------------------------------
  838 Niue            Niue Island
-------------------------------------------------------------------
  839 Tokelau          Tokelau Islands
-------------------------------------------------------------------
 5590  Ostatní země Oceánie    Other countries of Oceania and
    a Polárních oblastí    Polar regions
-------------------------------------------------------------------
  830 Americká Samoa       American Samoa
-------------------------------------------------------------------
  831 Guam            Guam
-------------------------------------------------------------------
  832 Menší odlehlé ostrovy USA United States Minor Outlying
                  Islands
-------------------------------------------------------------------
  891 Antarktida         Antarctica
-------------------------------------------------------------------
  892 Bouvetův ostrov      Bouvet Island
-------------------------------------------------------------------
  893 Jižní Georgie a Jižní   South Georgia
    Sandwichovy ostrovy    and South Sandwich Islands
-------------------------------------------------------------------
  894 Francouzská jižní území  French Southern Territories
-------------------------------------------------------------------

10. Doplnění zemí do ekonomických zón
-------------------------------------------------------------------
 Kód  Český název        Anglický název
-------------------------------------------------------------------
 1031  AKT            ACP
    Země africké, karibské   African, Caribbean and Pacific
    a tichomořské oblasti,   countries, signatories to the
    signatáři Loméské úmluvy  Lomé Convention
-------------------------------------------------------------------
  338 Jihoafrická republika   South Africa
-------------------------------------------------------------------
  803 Nauru           Nauru
-------------------------------------------------------------------
  823 Mikronésie         Micronesia (Federated States of)
-------------------------------------------------------------------
  824 Marshallovy ostrovy    Marshall Islands
-------------------------------------------------------------------
  825 Palau           Palau
-------------------------------------------------------------------
  837 Cookovy ostrovy      Cook Islands
-------------------------------------------------------------------
  838 Niue            Niue Island
-------------------------------------------------------------------
 1057  ASEAN           ASEAN
    Sdružení národů      Association of South-East Asian
    jihovýchodní Asie     Nations
-------------------------------------------------------------------
  696 Kambodža          Cambodia
-------------------------------------------------------------------
     1130  Kandidátské země      Candidate countries
-------------------------------------------------------------------
  046 Malta           Malta
-------------------------------------------------------------------
  052 Turecko          Turkey
-------------------------------------------------------------------
  053 Estonsko          Estonia
-------------------------------------------------------------------
  054 Lotyšsko          Latvia
-------------------------------------------------------------------
  055 Litva           Lithuania
-------------------------------------------------------------------
  060 Polsko           Poland
-------------------------------------------------------------------
  061 Česká republika      Czech Republic
-------------------------------------------------------------------
  063 Slovensko         Slovakia
-------------------------------------------------------------------
  064 Maďarsko          Hungary
-------------------------------------------------------------------
  066 Rumunsko          Romania
-------------------------------------------------------------------
  068 Bulharsko         Bulgaria
-------------------------------------------------------------------
  091 Slovinsko         Slovenia
-------------------------------------------------------------------
  600 Kypr            Cyprus
-------------------------------------------------------------------
 1420  APEC            APEC
    Asijsko-tichomořská    Asia Pacific Economic
    hospodářská spolupráce   Cooperation
-------------------------------------------------------------------
  075 Rusko           Russian Federation
-------------------------------------------------------------------
  504 Peru            Peru
-------------------------------------------------------------------
  690 Vietnam          Viet Nam
-------------------------------------------------------------------
 1820  OECD kromě EU       OECD excluding E.U.
    Organizace pro       Organisation for Economic
    hospodářskou spolupráci  Cooperation and Development,
    a rozvoj, kromě EU     excluding E.U.
-------------------------------------------------------------------
  063 Slovensko         Slovakia
-------------------------------------------------------------------
  457 Americké Panenské ostrovy Virgin Islands (U.S.)
-------------------------------------------------------------------
  833 Kokosové ostrovy      Cocos Islands
-------------------------------------------------------------------
  834 Vánoční ostrov       Christmas Island
-------------------------------------------------------------------
  835 Heardův ostrov       Heard Island and McDonald
    a McDonaldovy ostrovy   Islands
-------------------------------------------------------------------
  836 Norfolk          Norfolk Island
-------------------------------------------------------------------

11. Vypuštění zemí z ekonomických zón
-------------------------------------------------------------------
 Kód  Český název        Anglický název
-------------------------------------------------------------------
 1053  OPEC            OPEC
    Organizace zemí      Organisation of Petroleum
    vyvážejících ropu     Exporting Countries
-------------------------------------------------------------------
  314 Gabon           Gabon
-------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Změny v Číselníku zemí (ČZEM)
Palestina - numerický kód 951, alfabetický kód XA se nahrazuje: Okupované palestinské území - numerický kód 625, alfabetický kód PS.