Opatření ze dne 29.1.2002, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává se jeho úplné znění

29.1.2002 | Sbírka:  FZ2002/14 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.