Sdělení ze dne 22.3.2002 doplňující Sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII. Fin 2-04 U

22.3.2002 | Sbírka:  111/28 781/2002 | Částka:  3/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/8 316/2002
111/28 781/2002
SDĚLENÍ
ze dne 19.března 2002 doplňující Sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII. Fin 2-04U
Referent:
Ing.M.Kolitsch,
tel. 5704 3204
Ministerstvo financí vydalo Sdělení MF č.j. 111/8 316/2002 ze dne 31. ledna 2002 (publikované pod č. 26 ve Finančním zpravodaji č. 2/2002), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U).
1. Do výčtu vybraných závazných ukazatelů byl chybně zahrnut ukazatel "Financování školství" (číslo řádku 7851). Tento ukazatel je definován pomocí rozpočtové skladby, tudíž nebude vyplňován do části VII. finančního výkazu Fin 2-04U.
2. Doplnění Fin řádků pro kapitolu 329 Ministerstvo zemědělství ukazatel "Odbahnění rybníků" (číslo řádku 7264), ukazatel "Činnosti správy povodí a plánování" (číslo řádku 7165) a ukazatel "Údržba a opravy zemědělských vodních toků" (číslo řádku 7166).
3. Doplnění Fin řádků pro kapitolu 335 Ministerstvo zdravotnictví ukazatel "Ústavní péče celkem" (číslo řádku 7373) a ukazatel "Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem" (číslo řádku 7374).
4. Použití ukazatele "Výdaje na mezinárodní konference, semináře, sympózia" (číslo řádku 7580) se rozšiřuje i pro kapitolu 315 Ministerstvo životního prostředí.
5. Doplnění Fin řádku pro kapitolu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ukazatel "Výdaje související s realizací zákona č. 261/2001 Sb." (číslo řádku 7870).
VII. Vybrané závazné ukazatele - doplnění
------------------------------------------------------------------
Název ukazatele          číslo řádku   Pro kapitoly
------------------------------------------------------------------
Odbahnění rybníků          7164     329
------------------------------------------------------------------
Činnosti správy povodí
a plánování             7165     329
------------------------------------------------------------------
Údržba a opravy zemědělských
vodních toků            7166     329
------------------------------------------------------------------
Ústavní péče celkem         7373     335
------------------------------------------------------------------
Zvláštní zdravotnická zařízení
a služby celkem           7374     335
------------------------------------------------------------------
Výdaje na mezinárodní konference,
semináře a sympózia         7580     306,308,314,312,
                         315,344
------------------------------------------------------------------
Financování školství        7851     380-zrušen
------------------------------------------------------------------
Výdaje související s realizací
zákona č. 261/2001 Sb.       7870     313
------------------------------------------------------------------
Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata Mládková, CSc., v.r.