Zákon ze dne 27.5.1931, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům

12.6.1931 | Sbírka:  92/1931 Sb. | Částka:  44/1931ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 318/1919 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
92/1931 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 27. května 1931,
kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV.)
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Omezení, uvedená v § 22, odst. 3 a 4, zák. č. 318/1919 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n. (novela III., čl. I, lit. F), pozbývají platnosti.
(2) Poznámky těchto omezení vymaží se na pouhý návrh vlastníkův.
(3) Dokud nebude výmaz vykonán, není třeba v knihovních výpisech uváděti tyto poznámky doslovně, nýbrž vyznačí se slovem "neplatné".
§ 2
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Provedou jej všichni členové vlády.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.                Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.                Bradáč v. r.
Dr. Trapl v. r.                Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.                Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.               Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.               Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.                  Dr. Franke v. r.
            Dr. Šrámek v. r.