Oznámení ze dne 29.5.2002 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

29.5.2002 | Sbírka:  17/2002 (OP) | Částka:  85/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
17/2002
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 4. 2002 do 30. 4. 2002 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a tento dodatek ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví nábytkářského
průmyslu 2002 (z ledna 2002) uzavřená
mezi
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Asociací českých nábytkářů.
2. Dodatek kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2001 - 2002 (ze dne 1. března 2002) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví České republiky.