Sdělení ze dne 23.5.2003 (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)

21.7.2003 | Sbírka:  111/46 135/2003 | Částka:  5/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Aktivní derogace: 111/12 726/2003
111/46 135/2003
Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 23. května 2003
(doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Ministerstvo financí vydalo Sdělení MF č.j. 111/12 726/2003 ze dne 10. února 2003 (publikované pod č. 14 ve Finančním zpravodaji č. 2/2003), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U). Toto sdělení se upravuje následujícím způsobem:
Doplňuje se z důvodu zavedení nových ukazatelů pro kapitolu 338 Ministerstvo informatiky přípustnost řádků 7020, 7030 až 7035 vybraných ukazatelů státního rozpočtu v části VII. výkazu Fin 2-04 U pro kapitolu 338 Ministerstvo informatiky od období 06/2003.
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu - doplnění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název ukazatele                 Číslo řádku Pro kapitoly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7020     301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                               315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj     7030     301, 304, 305, 306, 307, 308, 313,
                               314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Národní program výzkumu             7031     301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317,
                               321, 322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programy v působnosti poskytovatelů       7032     301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                               315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veřejné zakázky                 7033     301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321,
                               322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifický výzkum na vysokých školách      7034     301, 304, 305, 306, 307, 308, 313,
                               314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji   7035     301, 304, 305, 306, 307, 308,
                               313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
                               334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.