Oznámení ze dne 31.12.2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")

31.12.2003 | Sbírka:  FZ05/2003 | Částka:  11/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 503/2002 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/93 878/2009, FZ05/2004
FZ05/2003
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
Změna: FZ05/2004
Změna: 281/93 878/2009
Aktuální znění účetních standardů viz pasivní derogace
1) Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.