Sdělení ze dne 17.3.2003 o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)

7.4.2003 | Sbírka:  93/2003 Sb. | Částka:  38/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
93/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. března 2003 o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. dubna 2003 zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (dále jen "číselník ČOBJ-D").
Číselník ČOBJ-D obsahuje identifikátor, územní identifikaci a lokalizaci stavebních objektů vymezených čísly domovními na území České republiky. Identifikátorem se rozumí identifikace stavebního objektu, zavedená a spravovaná ČSÚ. Územní identifikaci stavebního objektu tvoří řetězec kódu části obce (šestimístného), typu čísla domovního (jednomístného) a čísla domovního (pětimístného). Typ čísla domovního nabývá hodnoty 1 pro čísla popisná, hodnoty 2 pro čísla evidenční a hodnoty 3 pro čísla náhradní. Lokalizaci stavebního objektu představuje dvojice souřadnic X (osmimístná) a Y (sedmimístná) definičního bodu stavebního objektu s číslem domovním. Prostorovým referenčním systémem je systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Všechny stavební objekty s výše uvedenou identifikací, zejména garáže, nemusí být lokalizovány.
Číselník ČOBJ-D bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.
Místopředseda:
Ing. Drápal v. r.