Vyhláška ze dne 11.12.1933, kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného, odvodněného lihu

20.12.1933 | Sbírka:  233/1933 Sb. | Částka:  82/1933ASPI

Vztahy

Nadřazené: 86/1932 Sb.
Aktivní derogace: 102/1926 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
233/1933 Sb.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 11. prosince 1933,
kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného, odvodněného lihu.
Čl. I.
(1) Ministerstvo financí podle čl. VI, § 7 zákona ze dne 7. června 1932, č. 8 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem, ustanovuje:
(2) Nejvyšší prodejní cena čistého, odvodněného, nezdaněného lihu, určeného k účelům průmyslovým v tuzemsku (k zvláštní denaturaci v podniku odběratelově) stanoví se při dodávce nad 460 hl. st. v jedné nádobně částkou 450 Kč za jeden hl alkoholu (100 hl. st.). Tato základní cena zvyšuje se při dodávce 460 hl. st. nebo méně v jedné nádobně takto:
nad 176 hl. st. až do včetně 460 hl. st. 465 Kč,
nad 80 hl. st. až do včetně 176 hl. st. 470 Kč,
nad 25 hl. st. až do včetně 80 hl. st. 480 Kč,
(3) Jinak platí o dodávkách odvodněného lihu ustanovení vyhlášky ministerstva financí ze dne 28. června 1926, č. 102 Sb. z. a n., kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu.
Čl. II.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Trapl v. r.