Sdělení ze dne 25.8.2005 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oprava sdělení MF k části VII. Fin 2-04U a informace o převedení obcí mezi kraji)

20.9.2005 | Sbírka:  11/85 294/2005-111 | Částka:  9/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Prováděcí: 507/2008-18, 535/2007-44, 373/2006-44
Aktivní derogace: 11/19 050/2005-111
11/85 294/2005-111
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oprava sdělení MF k části VII. Fin 2-04U a informace o převedení obcí mezi kraji)
Referent: Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
ze dne 25. srpna 2005
I.
Zveřejňujeme opravu v názvech ukazatelů části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), která byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 1/2005 pod č.j. 11/19 050/2005-111.
VII. Oprava vybraných ukazatelů státního rozpočtu - rok 2005
-------------------------------------------------------------
Název ukazatele - text        Číslo řádku  Kapitola
-------------------------------------------------------------
Výdaje na financování společných
programů EU a ČR
-------------------------------------------------------------
Přímé platby - předfinancování ze SR   7113     329
-------------------------------------------------------------
Přímé platby - dofinancování ze SR    7114     329
-------------------------------------------------------------
Společná organizace trhu - z rozpočtu EU 7117     329
-------------------------------------------------------------
II.
Ministerstvo financí upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2005 byl uveden v platnost zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb. V souvislosti se změnou vyhlášky č. 623/2004 Sb. a vyhlášky č. 388/2004 Sb. byly rovněž změněny komponenty NUTS pro daná území.
Přiložená tabulka dokumentuje přehled převedených obcí s uvedením původního a nového názvu okresu a kraje včetně kódu NUTS 3 a NUTS 4.
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v.r.
Příl.
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             NUTS 4 Starý název    NUTS 3  Starý název    NUTS 4    Nový název  NUTS 3  Nový název
IČO   Název ÚSC     Starý okresu      Starý  kraje       Nový okres  okresu    Nový kraj kraje
             okres          kraj              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
294021 OÚ Borač     CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599310 OÚ Borovník    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599344 OÚ Černvír    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
294241 OÚ Dolní Loučky  CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
294268 OÚ Doubravník   CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
375331 OÚ Drahonín    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599395 OÚ Horní Loučky  CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
543942 OÚ Kaly      CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
842672 OÚ Katov     CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
842681 OÚ Křižínkov   CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599522 OÚ Kuřimská                                                 
      Nová Ves    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599531 OÚ Kuřimské                                                 
      Jestřabí    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599565 OÚ Lubné     CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
294845 OÚ Nedvědice   CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
842699 OÚ Níhov     CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
294977 OÚ Olší      CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599662 OÚ Pernštejn                                                
      Jestřabí    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599751 OÚ Rojetín    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599794 OÚ Řikonín    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
378593 OÚ Senorady    CZ0614 Třebíč      CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599816 OÚ Skryje     CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599883 OÚ Tišnovská                                                
      Nová Ves    CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599972 OÚ Újezd                                                  
      u Tišnova   CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
599930 OÚ Vratislávka  CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
295833 OÚ Žďárec     CZ0615 Žďár nad Sázavou CZ061  Vysočina     CZ0623    Brno-venkov  CZ062   Jihomoravský
296244 MěÚ Moravský                                                
      Beroun    CZ0801 Bruntál      CZ080  Moravskoslezský  CZ0712    Olomouc    CZ071   Olomoucký
296040 OÚ Huzová     CZ0801 Bruntál      CZ080  Moravskoslezský  CZ0712    Olomouc    CZ071   Olomoucký
296252 OÚ Norberčany   CZ0801 Bruntál      CZ080  Moravskoslezský  CZ0712    Olomouc    CZ071   Olomoucký
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------