Sdělení ze dne 17.1.2005 k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

25.1.2005 | Sbírka:  49/2005 Sb. | Částka:  11/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 496/2003 Sb.
Pasivní derogace: 465/2017 Sb., 324/2010 Sb.
49/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. ledna 2005
k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
Změna: 324/2010 Sb.
Změna: 465/2017 Sb.
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností ode dne vyhlášení TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, česká verze 2004 a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii (MKN-O-3).
TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, česká verze 2004 je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek:
T - rozsah primárního nádoru,
N - nepřítomnost  či přítomnost  a rozsah  metastáz v regionálních
    mízních uzlinách,
M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.
Přiřazením číslice k těmto třem složkám je udán rozsah zhoubného nádoru.
TNM klasifikace zhoubných novotvarů nahrazuje dosavadní 5. vydání 1997 TNM klasifikace zhoubných novotvarů, česká verze 2000, platné od 1. ledna 2001.
Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3), 3. vydání, česká verze, představuje dvojí klasifikaci s kódovacími systémy jednak pro topografii, jednak pro morfologii. Topografický kód popisuje místo původu nádoru a používá stejné třímístné a čtyřmístné kategorie (kódy), jaké používá MKN-10 pro maligní nádory (C00 - C80). To umožňuje vyšší specificitu pro kódování nemaligních nádorů, než je možné v MKN-10. Morfologický kód popisuje buněčný typ tvořící nádor a biologickou aktivitu nádoru (popisuje charakteristiky nádoru jako takového).
Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii nahrazuje dosavadní 2. vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-2) platné od 1. ledna 1994.
TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, česká verze 2004 a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii (MKN-O-3), 3. vydání, česká verze, lze obdržet v elektronické podobě (formát pdf) a v omezeném rozsahu i v knižní formě v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (p.o. box 60). Obě klasifikace jsou rovněž dostupné na webových stránkách ÚZIS ČR (www.uzis.cz).
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Pozn. ASPI: Aktualizace klasifikace byla oznámena sdělením č. 324/2010 Sb. a 465/2017 Sb.