Vyhláška ze dne 19.4.2005 o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení

28.4.2005 | Sbírka:  161/2005 Sb. | Částka:  59/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
161/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005
o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 43 odst. 3 zákona:
§ 1
Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, které je povinen poskytovatel univerzální služby pronajmout nebo prodat podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona za cenu standardního telekomunikačního koncového zařízení zdravotně postiženým osobám uvedeným v § 43 odst. 4 zákona, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Ministr:
Mlynář v. r.
Příl.
Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení
(1) Speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení jsou telekomunikační koncová zařízení
a) umožňující zesílení a regulaci zesílení přijímaného hlasového signálu a zesílení vyzváněcího signálu pro potřeby sluchově postižených osob,
b) se zvětšenou klávesnicí nebo klávesnicí se speciálními znaky nebo vybavené hlasovým výstupem pro potřeby zrakově postižených osob,
c) umožňující převod přijímaného hlasového signálu na mechanické vibrace nebo jiný účinný technický systém pro potřeby sluchově postižených osob,
d) převádějící vyzváněcí signál na světelnou signalizaci, s možností identifikace a archivace čísla příchozího volání, vybavená SMS klávesnicí a displejem pro potřeby sluchově postižených osob,
e) umožňující hlasitou komunikaci a jednoduché ovládání pro potřeby tělesně postižených osob, nebo
f) umožňující bezšňůrové připojení ke koncovému bodu veřejné pevné komunikační sítě pro potřeby osob s omezenou pohyblivostí.
(2) Za speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení se považuje i standardní telekomunikační koncové zařízení vybavené účelovým doplňkovým zařízením, pokud jako celek splňuje jednu nebo více charakteristik uvedených v odstavci 1.