Sdělení ze dne 21.7.2005 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

2.8.2005 | Sbírka:  310/2005 Sb. | Částka:  108/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 320/2003 Sb.
Pasivní derogace: 428/2008 Sb.
310/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 21. července 2005
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2005 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004.
Aktualizace KKOV je prováděna na základě požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyplývajících z nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Položky, které jsou předmětem aktualizace KKOV, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příl.
Aktualizované položky Klasifikace kmenových oborů vzdělání
(platnost od 1. září 2005)
------------------------------------------------------------------
Skupina Obor Stupeň      Název           Změna*)
------------------------------------------------------------------
 26          Elektrotechnika, telekomunikační
            a výpočetní technika

     26-41  N   Elektrotechnika            N

 29          Potravinářství a potravinářská
            chemie

     29-41  N   Potravinářství             N

 31          Textilní výroba a oděvnictví

     31-41  N   Textilnictví              N

 41          Zemědělství a lesnictví

     41-44  N   Zahradnictví              N

 64          Podnikání v oborech, odvětví

     64-31  N   Management               Z

 65          Gastronomie, hotelnictví
            a turismus

     65-43  L   Cestovní ruch             N
     65-43  M   Cestovní ruch             N
     65-43  N   Cestovní ruch             N

 74          Tělesná kultura, tělovýchova a sport

     74-41  N   Tělesná kultura            N

 75          Pedagogika, učitelství
            a sociální péče

     75-33  N   Pedagogické asistentství        N

*) Změna: N  nová položka
      Z  změna názvu položky