Sdělení ze dne 30.3.2006 o vydání rozhodnutí č. SMP/11/03.2006-1 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 11 - velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací

14.4.2006 | Sbírka:  57/2006 (TV) | Částka:  10/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.