Změna ze dne 23.5.2006 č. 1/2006 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005

7.6.2006 | Sbírka:  102/2006 (TV) | Částka:  15/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.