Vládní nařízení ze dne 12.11.1935, kterým se prodlužuje opětně účinnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém

16.11.1935 | Sbírka:  210/1935 Sb. | Částka:  62/1935ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 210/1935 Sb., 195/1932 Sb., 305/1922 Sb.
Pasivní derogace: 210/1935 Sb.
210/1935 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 12. listopadu 1935,
kterým se prodlužuje opětně účinnost předpisů §§ 13 , 16 , 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n. :
Čl. I.
Účinnost předpisů §§ 13 , 16 , 17 a 18 vl. nař. č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n. , prodlužuje se do 31. prosince 1938.
Čl. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936( provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Zadina v. r.
Dr. Trapl v. r.
Machník v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Nečas v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Spina v. r.