Opatření ze dne 20.12.2006 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

4.1.2007 | Sbírka:  4/2007 (TV) | Částka:  2/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Pasivní derogace: 24/2012 (TV)