Sdělení ze dne 20.12.2006 o vydání rozhodnutí čj. REM/13/11.2006-72 ve věci uložení povinností sibjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 13 - Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

31.1.2007 | Sbírka:  13/2007 (TV) | Částka:  4/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.