Sdělení ze dne 16.8.2007 o vydání rozhodnutí čj. REM/9/08.2007-1 ve věci změny povinnosti uložené subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

21.9.2007 | Sbírka:  59/2007 (TV) | Částka:  16/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.