Vyhláška ze dne 5.10.2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků - třída: Amphibia

13.11.2009 | Sbírka:  393/2009 Sb. | Částka:  127/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
393/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. října 2009,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků - třída: Amphibia
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků - třída: Amphibia, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.