Opatření ze dne 26.11.2008 obecné povahy - Rozhodnutí o ceně CEN/9/11.2008-5 ve věci změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-56, ve znění rozhodnutí č. CEN/9/08.2007-20, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - "Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě", společnosti T-Systems Czech Republic, a.s.

17.12.2008 | Sbírka:  68/2008 (TV) | Částka:  19/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.