Sdělení ze dne 26.3.2009 o vydání rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II. vyř., kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů

20.4.2009 | Sbírka:  22/2009 (TV) | Částka:  6/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.