Sdělení ze dne 19.11.2010 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

29.11.2010 | Sbírka:  324/2010 Sb. | Částka:  118/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 49/2005 Sb.
324/2010 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 19. listopadu 2010
o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.
TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek:
T - rozsah primárního nádoru,
N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,
M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.
Přiřazením číslice k těmto třem složkám je udán rozsah zhoubného nádoru.
TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 nahrazuje dosavadní 6. vydání 2002 TNM klasifikace zhoubných novotvarů, česká verze 2004, platné od 1. ledna 2005.
TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 bude k dispozici jednak na pevné adrese v nakladatelství BOMTON agency, s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 a jednak v elektronickém obchodě na adrese http://mkn-10.inshop.cz/.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.