Nařízení ze dne 11.5.2011, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

13.6.2011 | Sbírka:  156/2011 Sb. | Částka:  59/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 154/2005 Sb.
156/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích):
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb. a nařízení vlády č. 228/2009 Sb., se mění takto:
1. V položce 2 část B zní:
„B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe 
k síti elektronických komunikací

B.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608     1
   a DNe = 72, 73, 77
B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 61         1
B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 7999    1
B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700       100
B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 705     1
B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 910        1
B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971      1 000
   Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971      2 000
   symetrické nebo lehce zapamatovatelné
B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 976      30 000“.
2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Kocourek v. r.