Opatření ze dne 24.4.2012 obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality

4.5.2012 | Sbírka:  17/2012 (TV) | Částka:  6/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.