Opatření ze dne 30.10.2013 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013 - pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz

1.11.2013 | Sbírka:  30/2013 (TV) | Částka:  16/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 46/2008 (TV)
Pasivní derogace: 51/2016 (TV)