Sdělení ze dne 30.4.2015 o zveřejnění záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880-915/925-960 MHz a 1701-1785/1805-1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

30.4.2015 | Sbírka:  13/2015 (TV) | Částka:  5/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.