Opatření ze dne 23.6.2015 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz

30.6.2015 | Sbírka:  21/2015 (TV) | Částka:  8/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 62/2011 (TV)