Vyhláška ze dne 14.11.2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti

29.11.2017 | Sbírka:  393/2017 Sb. | Částka:  138/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
393/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 6. prosince 2017 se ke 100. výročí založení České astronomické společnosti vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je napravo od středu mincovního pole ztvárněn heraldický lev z velkého státního znaku České republiky. V levé části mince je zrcadlově zobrazen lev se symbolickým zvýrazněním souhvězdí Lva a jeho názvem "LEO" nad lví hlavou. Obě části mince jsou propojeny oběžnou dráhou s planetou Zemí. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna ve středu planety Země.
(2) Rubové straně dvousetkoruny dominuje vyobrazení Slunce, v jehož středu je emblém České astronomické společnosti s letopočty "1917 - 2017". Při vnějším obvodu slunečních paprsků je ztvárněna oběžná dráha s planetou Zemí. Po obvodu mince je v opisu text "ZALOŽENÍ ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI". Iniciály autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny spojenými písmeny "J" a "O", jsou umístěny ve středu planety Země.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. prosince 2017.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
(lícní a rubová strana)