Informace ze dne 18.1.2018 o změně podmínek provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji

18.1.2018 | Sbírka:  2/2018 (PLi) | Částka:  0/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 1/2018 (PLi)
2/2018
Informace
Státní plavební správy
ze dne 18. 1. 2018
o změně podmínek provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji
1. Uvedený přívoz je provozován mezi Císařským ostrovem a pravým břehem toku Vltavy v prostoru bývalé lávky pro pěší. Vzhledem k realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu převozního plavidla (mezi břehy bylo napnuto ocelové jistící lano, ke kterému je převozní plavidlo upoutáno) a po provedení zkušební plavby dne 16.01.2018 při zvýšeném průtoku povolila Státní plavební správa provoz převozního plavidla až do průtoku 170 m3 / s na vodočtu Praha-Chuchle.
2. Opakovaně upozorňujeme, že instalované jistící lano znemožňuje plavbu veškerých dalších plavidel včetně sportovních lodí a do prostoru je zakázáno vplouvat jak proti proudu z lokality Podhoří, tak po proudu od vodáckého kanálu. Zákaz proplutí je na vodní cestě vyznačen signálními znaky, jejichž nerespektování je přestupkem podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Současně se ruší Informace č. 1/2018 o provozu přívozu ze dne 5. ledna 2018.
Platí do: odvolání
(č. j. 380PH/18)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky