Sdělení ze dne 18.3.2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019

19.3.2019 | Sbírka:  76/2019 Sb. | Částka:  34/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
76/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 18. března 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 262/2018 Sb., č. 266/2018 Sb., č. 276/2018 Sb. a č. 289/2018 Sb. se dne 16. března 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       31
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:         6 630
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        4 649
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:           201
  v tom podle volebních stran:
   1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová    2
   7 Česká strana sociálně demokratická                  0
   47 Komunistická strana Čech a Moravy                  1
   80 Nezávislý kandidát                          6
   90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem      170
  166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                        2
  371 Sdružení ČSSD, NK                          3
  470 Sdružení STAN, NK                          14
  768 ANO 2011                               1
  788 Občané České republiky                        2
  1114 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)           0
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.