Sdělení ze dne 1.4.2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019

2.4.2019 | Sbírka:  94/2019 Sb. | Částka:  42/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
94/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 1. dubna 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 330/2018 Sb. se dne 30. března 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:        5
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:          952
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:         661
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            31
  v tom podle volebních stran:
   1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová     2
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       26
  355 Sdružení KDU-ČSL, NK                         1
  714 Svobodní                               2
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.