Sdělení ze dne 19.6.2019 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

27.6.2019 | Sbírka:  153/2019 Sb. | Částka:  64/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 489/2003 Sb.
153/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 19. června 2019
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2019 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Číselníku zemí (ČZEM), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 534/2006 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 167/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 164/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 114/2014 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 322/2014 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2016 Sb.
Aktualizace Číselníku zemí je prováděna na základě změn mezinárodní normy ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny v Číselníku zemí jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
Příl.
Tab. č. 1: Aktualizované položky Číselníku zemí - změna plného i zkráceného českého názvu
I-----------------I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I  Kód země   I       Český název země       I        Český název země       I
I         I    (účinnost do 30. 6. 2019)     I     s účinností od 1. 7. 2019     I
I-----I-----I-----I---------------------I---------------------I----------------------I----------------------I
I N-3 I A-2 I A-3 I    plný     I    zkrácený   I     plný     I    zkrácený    I
I-----I-----I-----I---------------------I---------------------I----------------------I----------------------I
I 180 I CD I COD I Demokratická    I Demokratická    I Konžská demokratická I Konžská demokratická I
I   I   I   I republika Kongo   I republika Kongo   I republika      I republika      I
I-----I-----I-----I---------------------I---------------------I----------------------I----------------------I
I 238 I FK I FLK I Falklandské ostrovy I Falklandy      I Falklandy (Malvíny) I Falklandy (Malvíny) I
I-----I-----I-----I---------------------I---------------------I----------------------I----------------------I
I 807 I MK I MKD I Bývalá jugoslávská I Makedonie      I Republika Severní  I Severní Makedonie  I
I   I   I   I republika Makedonie I           I Makedonie      I           I
I-----I-----I-----I---------------------I---------------------I----------------------I----------------------I
Tab. č. 2: Aktualizované položky Číselníku zemí - změna plného českého názvu
I-----------------I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I  Kód země   I      Plný český název země      I       Plný český název země      I
I-----I-----I-----I     (účinnost do 30. 6. 2019)     I      s účinností od 1. 7. 2019     I
I N-3 I A-2 I A-3 I                      I                       I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I 531 I CW I CUW I Curacao                  I Země Curacao                I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I 254 I GF I GUF I Region Francouzská Guyana         I Francouzská Guyana             I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I 260 I TF I ATF I Teritorium Francouzská jižní a      I Francouzská jižní a antarktická území    I
I   I   I   I antarktická území             I                       I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I 308 I GD I GRD I Grenadský stát              I Grenada                   I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I 474 I MQ I MTQ I Region Martinik              I Martinik                  I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I 175 I YT I MYT I Departementní společenství Mayotte    I Departement Mayotte             I
I-----I-----I-----I-------------------------------------------I---------------------------------------------I