Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Sylva Šiškeová

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti,...

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 5., aktualizované vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 5., aktualizované vydání

Milan Tomíček, Olga Holubová, Milena Drábová

— Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.
— Páté, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novely zákona o DPH, jež s...

Nenávistný internet versus právo

Nenávistný internet versus právo

Štěpán Výborný

Bez svobody projevu by nebyla demokracie. Možnosti požívání této svobody se však mění, protože se odvíjejí od technologického rozvoje společnosti. V nedávné době ovlivnil pojetí svobody projevu zejména internet, na němž lze...

Zákon o pojistném na důchodové spoření. Komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření. Komentář

Stanislav Kouba, Lenka Geržová

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce...

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky (E-kniha)

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky (E-kniha)

Jaroslav Šejvl, Jana Zapletalová, Pavel Kabíček, Jarmila Vedralová a Lenka Endrödiová

Manuál vhodného postupu

Publikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření na užití návykové látky.
Akcentuje čtyři...

Zákoník práce - Komentář, 4. aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Zákoník práce - Komentář, 4. aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Jiří Doležílek, Petr Hůrka, Nataša Randlová, Bohuslav Kahle, Margerita Vysokajová

4. aktualizované a rozšířené vydání úspěšného komentáře k zákoníku práce od renomovaného autorského kolektivu se zapracovanými změnami k datu 1. 4. 2013.
Průběh roku 2012 a začátek roku 2013 přinesl nové aplikační...

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán) (E-kniha)

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán) (E-kniha)

V. Mertin, L. Krejčová, M. Pekárková, P. Dosoudil, D. Čáp, A. Beranová, T. Feřtek

Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se...

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I) (E-kniha)

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I) (E-kniha)

Tereza Kyselovská, Klára Drličková, Jiří Valdhans, Naděžda Rozehnalová

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity je zaměřena na právní regulaci občanských a obchodních věcí s mezinárodním prvkem.
Těžiště knihy spočívá ve...

Elektronické zadávání veřejných zakázek (E-kniha)

Elektronické zadávání veřejných zakázek (E-kniha)

Michaela Poremská

Kniha Elektronické zadávání veřejných zakázek představuje ojedinělou knihu na trhu — poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým výkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona,...

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Michaela Poremská

Kniha Elektronické zadávání veřejných zakázek představuje ojedinělou knihu na trhu — poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým výkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona,...

Přehled judikatury ve věcech práva na informace (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech práva na informace (E-kniha)

František Korbel

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním...

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

František Korbel

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním...

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán)

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán)

V. Mertin, L. Krejčová, M. Pekárková, P. Dosoudil, D. Čáp, A. Beranová, T. Feřtek

Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se...

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)

Tereza Kyselovská, Klára Drličková, Jiří Valdhans, Naděžda Rozehnalová

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity je zaměřena na právní regulaci občanských a obchodních věcí s mezinárodním prvkem.
Těžiště knihy spočívá ve...

Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého

Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého

Marie Dohnalová

Autorky publikace (Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Romana Šloufová a Jaroslava Šťastná) popisují třetí sektor jako občanský sektor nebo sociální ekonomiku a seznamují s koncepcí sociálních podniků. Uvádějí rozdíly mezi...

Zákoník práce - Komentář, 4. aktualizované a rozšířené vydání

Zákoník práce - Komentář, 4. aktualizované a rozšířené vydání

Jiří Doležílek, Petr Hůrka, Nataša Randlová, Bohuslav Kahle, Margerita Vysokajová

4. aktualizované a rozšířené vydání úspěšného komentáře k zákoníku práce od renomovaného autorského kolektivu se zapracovanými změnami k datu 1. 4. 2013.
Průběh roku 2012 a začátek roku 2013 přinesl nové aplikační...

Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů

Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů

Miroslav Barták

Vzhledem k velkému rozsahu zahrnutých zemí je kniha především deskriptivní, nikoliv analytická. Bude jistě sloužit jako referenční literatura v případě srovnání zdravotnických systémů. Autor přináší zajímavé souhrnné...

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013

Stanislav Malý

Druhé, aktualizované vydání úspěšného komentáře přináší výklad zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), podle právního stavu k 1. 1. 2013, zahrnuje tedy i výklad „velké...

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013 (E-kniha)

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013 (E-kniha)

Stanislav Malý

Druhé, aktualizované vydání úspěšného komentáře přináší výklad zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), podle právního stavu k 1. 1. 2013, zahrnuje tedy i výklad „velké...

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Tereza Kyselovská

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity je zaměřena na právní regulaci občanských a obchodních věcí s mezinárodním prvkem.
Těžiště knihy spočívá ve...