Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev

Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev

Tomáš Dvořák

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn a...

Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty (E-kniha)

Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty (E-kniha)

Jan Lasák

Rekodifikace soukromého práva, a tedy i úprava dosud obsažená v obchodním zákoníku, se dotkne více či méně každého z nás. Vycházíme proto vstříc všem, kteří se chtějí a potřebují dobře orientovat v nové právní úpravě...

Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty

Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty

Jan Lasák

Rekodifikace soukromého práva, a tedy i úprava dosud obsažená v obchodním zákoníku, se dotkne více či méně každého z nás. Vycházíme proto vstříc všem, kteří se chtějí a potřebují dobře orientovat v nové právní úpravě...

Občanské právo, Část všeobecná

Občanské právo, Část všeobecná

předmluva Ondřej Horák, Emanuel Tilsch

V roce 2012 uplynulo sto let od tragického úmrtí vynikajícího civilisty evropského formátu prof. Emanuela Tilsche. V této souvislosti přinášíme reprint jeho nejzdařilejší publikace, učebnice obecné části občanského práva....

O napětí mezi účely práva

O napětí mezi účely práva

Gustav Radbruch

Knížka shrnuje překlady sedmi základních statí německého právního filozofa Gustava Radbrucha (1878–1949), které dosud nebyly v češtině uvedeny. Pojmy „právo“, „spravedlnost“ a „zákon“ jsou nahlíženy z filozofické...

Krizová připravenost firmy

Krizová připravenost firmy

Emil Antušák

Krizová připravenost firmy se doposud často chápe jako vnitřní záležitost organizace vztahující se zejména ke stavu „ošetřování“ vnitřních (podnikatelských) hrozeb. V širším kontextu a z hlediska soudobých požadavků je...

Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 7. vyd.

Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 7. vyd.

Miroslava Šmídová

V souladu s právem Evropského společenství je v České republice upravena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákoníku práce (zejména části páté), v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další...

Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS

Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS

Libor Vašek, Renáta Hornická

Publikace je zaměřena na výklad konsolidačních pravidel aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním pravidel používaných při zachycení majetkových podílů v přidružených a společných podnicích. Autoři...

meritum Daňový řád

meritum Daňový řád

Lenka Hrstková Dubšeková

2., aktualizované vydání oblíbené příručky meritum Daňový řád je zpracováno k právnímu stavu k 1. 1. 2013.
Platné i pro rok 2014!
Přehledný průvodce problematikou správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který...

Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS

Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS

Renáta Hornická, Libor Vašek

Publikace je zaměřena na výklad konsolidačních pravidel aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním pravidel používaných při zachycení majetkových podílů v přidružených a společných podnicích. Autoři...

Magistr - aplikace pro ředitele škol - balíček Mentor (Online)

Magistr - aplikace pro ředitele škol - balíček Mentor (Online)

Aplikace Magistr je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o všech...

Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky

Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky

Kateřina Maťátková, Helena Kuvíková, Jan Stejskal

Nová monografie „Neziskové organizace — vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální otázky.
Publikace...

Zákon směnečný a šekový. Komentář (E-kniha)

Zákon směnečný a šekový. Komentář (E-kniha)

Josef Kotásek

Komentář zákona č. 191/1950 Sb. podle právního stavu k 1. 9. 2012 je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Do výkladu je promítnuta nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník a...

Zákon směnečný a šekový. Komentář

Zákon směnečný a šekový. Komentář

Josef Kotásek

Komentář zákona č. 191/1950 Sb. podle právního stavu k 1. 9. 2012 je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Do výkladu je promítnuta nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník a...

Logistika pro ekonomy - vstupní logistika

Logistika pro ekonomy - vstupní logistika

Marek Vinš, Michal Mervart, Petr Jirsák

Autoři se v knize zaměřují na proces zajištění optimálního množství materiálu v logistickém řetězci a uvádějí do vztahu strategickou, procesní, technologickou a metodickou stránku spojenou se zajišťováním materiálu.
V...

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu (E-kniha)

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu (E-kniha)

Jan Urban

Kniha Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu vycházející ve druhém, rozšířeném vydání se věnuje zásadám úspěšného vykonávání všech hlavních manažerských funkcí — zadávání úkolů, delegování...

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

Jan Urban

Kniha Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu vycházející ve druhém, rozšířeném vydání se věnuje zásadám úspěšného vykonávání všech hlavních manažerských funkcí — zadávání úkolů, delegování...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Jak úspěšně řídit mateřskou školu (E-kniha)

Jak úspěšně řídit mateřskou školu (E-kniha)

Eva Svobodová, Zora Syslová, Taťána Šmoldasová, Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Danuše Prokůpková, Jaroslav Kocián, Jan Mikáč, Libuše Parmová, Hana Poláková, Vladimíra Hornáčková

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají...

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Eva Svobodová, Zora Syslová, Taťána Šmoldasová, Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Danuše Prokůpková, Jaroslav Kocián, Jan Mikáč, Libuše Parmová, Hana Poláková, Vladimíra Hornáčková

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají...