Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (E-kniha)

Petr Lavický

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany,...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II.

Petr Lavický

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany,...

Fyzické osoby a daň z příjmů 2012, 3. aktualizované a rozšířené vydání

Fyzické osoby a daň z příjmů 2012, 3. aktualizované a rozšířené vydání

Ivan Macháček

Třetí vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje jednak na daňové řešení různých situací fyzické osoby v rámci stanovení správné daňové povinnosti za rok 2011 a jednak na řešení daně z příjmů...

Přepravní, zasílatelské a logistické služby

Přepravní, zasílatelské a logistické služby

Lukáš Svoboda, Petr Kolář, Petr Pernica, Lubomír Zelený, Radek Novák

Ústředním předmětem této knihy jsou přepravní, zasílatelské a logistické služby, a to od jejich teoretického vymezení až po jejich charakteristiku a aplikovaný rozbor souvisejících problémových okruhů v jejich jednotlivých...

Přepravní, zasílatelské a logistické služby (E-kniha)

Přepravní, zasílatelské a logistické služby (E-kniha)

Lukáš Svoboda, Petr Kolář, Petr Pernica, Lubomír Zelený, Radek Novák

Ústředním předmětem této knihy jsou přepravní, zasílatelské a logistické služby, a to od jejich teoretického vymezení až po jejich charakteristiku a aplikovaný rozbor souvisejících problémových okruhů v jejich jednotlivých...

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku) (E-kniha)

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku) (E-kniha)

Irena Pelikánová

Učebnice navazuje na úspěšné první čtyři díly Obchodního práva od profesorky Ireny Pelikánové. V podání složité problematiky právní odpovědnosti je v knize zohledněna obrovská variabilita úprav a propletenost...

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)

Irena Pelikánová

Učebnice navazuje na úspěšné první čtyři díly Obchodního práva od profesorky Ireny Pelikánové. V podání složité problematiky právní odpovědnosti je v knize zohledněna obrovská variabilita úprav a propletenost...

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář (E-kniha)

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář (E-kniha)

Ladislav Smejkal, Jaroslav Fenyk

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti — soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům,...

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

Ladislav Smejkal, Jaroslav Fenyk

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti — soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům,...

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář (E-kniha)

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář (E-kniha)

Věra Kalvodová

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let.První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeho...

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář

Věra Kalvodová

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let.První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeho...

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Věra Kalvodová

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let.První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeho...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petr Lavický

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany,...

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Věra Kalvodová

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let.První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeho...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petr Lavický

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany,...

Správa daní pro ekonomy

Správa daní pro ekonomy

Václav Boněk, Alena Vančurová

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním...

Nové instituty českého civilního procesu (E-kniha)

Nové instituty českého civilního procesu (E-kniha)

Karel Svoboda

Monografie se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním...

Valná hromada s. r. o.

Valná hromada s. r. o.

Tomáš Dvořák

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o. Těžiště...