Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (E-kniha)

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (E-kniha)

Zdeněk Vaníček, Martin Maisner

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a...

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Zdeněk Vaníček, Martin Maisner

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a...

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

Dana Dvořáková

Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení hospodářských jevů, které vznikají při činnosti subjektů provozujících...

Informační systémy v moderním personálním řízení (E-kniha)

Informační systémy v moderním personálním řízení (E-kniha)

Jan Žufan

Publikace vychází z mnohaletých zkušeností autora s problematikou personálních informačních systémů (PIS). Přehledným způsobem předkládá základní informace o architektuře personálních informačních systémů a podrobně...

Informační systémy v moderním personálním řízení

Informační systémy v moderním personálním řízení

Jan Žufan

Publikace vychází z mnohaletých zkušeností autora s problematikou personálních informačních systémů (PIS). Přehledným způsobem předkládá základní informace o architektuře personálních informačních systémů a podrobně...

Latinské právnické výrazy a výroky - slovenská verze

Latinské právnické výrazy a výroky - slovenská verze

Karol Rebro

V európskej kultúre sa zachovalo bohaté antické dedičstvo, čo sa prejavuje predovšetkým v právnickej terminológii, ale aj v terminológii iných vedných odborov. Kniha Latinské právnické výrazy a výroky nám pomôže prehĺbiť si...

Latinské právnické výrazy a výroky - česká verze

Latinské právnické výrazy a výroky - česká verze

Karol Rebro

V současné evropské kultuře se zachovalo bohaté antické dědictví, což se projevuje především v právnické terminologii, ale také v terminologii jiných vědních oborů. Téměř neustále se setkáváme s poznatky, myšlenkami a...

Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního

Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního

Emil Ott

Lze bez nadsázky tvrdit, že Emil Ott, který stál před více než sto lety u kolébky moderní české procesualistiky, určil svým Soustavným úvodem její směr a natrvalo ovlivnil její další osudy. Ottova kniha je dílem nadčasovým, v...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (E-kniha)

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Tvor společenský

Tvor společenský

Elliot Aronson

„Myšlenky, které Aronson tak výmluvně propaguje, jsou v oboru sociální psychologie nadčasové... Tvor společenský je mistrovské dílo." Contemporary Psychology „Klenot mezi knihami. Není složitá na čtení, ale zároveň je...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.
Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.
Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Jana Vodáková

Autorka se v knize zabývá vysvětlením podstaty akruálního principu, akruálního účetnictví a celkového kontextu účetních reforem veřejných financí ve vyspělých zemích světa a u nás. Rozebírá jednotlivé projevy účetní...

Veřejný sektor - řízení a financování (E-kniha)

Veřejný sektor - řízení a financování (E-kniha)

Marek Jetmar, Jaroslav Pilný, Jitka Peková

Odborná publikace „Veřejný sektor — řízení a financování“ seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy — jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě...

Veřejný sektor - řízení a financování

Veřejný sektor - řízení a financování

Marek Jetmar, Jaroslav Pilný, Jitka Peková

Odborná publikace „Veřejný sektor — řízení a financování“ seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy — jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě...

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (E-kniha)

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (E-kniha)

Jitka Peková, Jaroslava Kadeřábková

Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu — územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané...

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Jitka Peková, Jaroslava Kadeřábková

Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu — územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané...

Smluvní vztahy výstavbových projektů

Smluvní vztahy výstavbových projektů

Lukáš Klee

Monografie Smluvní vztahy výstavbových projektů seznámí čtenáře s právními a manažerskými specifiky stavebnictví a umožní mu pochopit unikátnost velkých výstavbových projektů.
Kniha se dále zaměřuje na typologii...

Smluvní vztahy výstavbových projektů (E-kniha)

Smluvní vztahy výstavbových projektů (E-kniha)

Lukáš Klee

Monografie Smluvní vztahy výstavbových projektů seznámí čtenáře s právními a manažerskými specifiky stavebnictví a umožní mu pochopit unikátnost velkých výstavbových projektů.
Kniha se dále zaměřuje na typologii...