Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Eva Svobodová, Zora Syslová, Taťána Šmoldasová, Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Danuše Prokůpková, Jaroslav Kocián, Jan Mikáč, Libuše Parmová, Hana Poláková, Vladimíra Hornáčková

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají...

Nové české nadační právo v evropském srovnání (E-kniha)

Nové české nadační právo v evropském srovnání (E-kniha)

Kateřina Ronovská

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.
Čtenář v knize nalezne srovnávací...

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Kateřina Ronovská

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.
Čtenář v knize nalezne srovnávací...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle (E-kniha)

Petr Lavický

„Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe.
Zásady mnohdy slouží jako...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Petr Lavický

„Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe.
Zásady mnohdy slouží jako...

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání

Tomáš Nahodil, Jan Hrabák

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 7. 2012 doplněný výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Kniha vychází ve čtvrtém, aktualizovaném vydání.

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání (E-kniha)

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání (E-kniha)

Tomáš Nahodil, Jan Hrabák

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 7. 2012 doplněný výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Kniha vychází ve čtvrtém, aktualizovaném vydání.

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (E-kniha)

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (E-kniha)

Petr Mikeš

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního...

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Petr Mikeš

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního...

Čaroděj ze země lží - Bernie Madoff a konec důvěry

Čaroděj ze země lží - Bernie Madoff a konec důvěry

Diana B. Henriquesová

Soukromý příběh Bernieho Madoffa a jeho Ponziho schématu, ve kterém skončilo 65 miliard dolarů, s překvapivými a šokujícími novými podrobnostmi od samotného Madoffa. Kdo je Bernie Madoff a jak dokázal vytvořit největší Ponziho...

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (E-kniha)

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (E-kniha)

Zdeněk Vaníček, Martin Maisner

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a...

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Zdeněk Vaníček, Martin Maisner

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a...

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

Dana Dvořáková

Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení hospodářských jevů, které vznikají při činnosti subjektů provozujících...

Informační systémy v moderním personálním řízení (E-kniha)

Informační systémy v moderním personálním řízení (E-kniha)

Jan Žufan

Publikace vychází z mnohaletých zkušeností autora s problematikou personálních informačních systémů (PIS). Přehledným způsobem předkládá základní informace o architektuře personálních informačních systémů a podrobně...

Informační systémy v moderním personálním řízení

Informační systémy v moderním personálním řízení

Jan Žufan

Publikace vychází z mnohaletých zkušeností autora s problematikou personálních informačních systémů (PIS). Přehledným způsobem předkládá základní informace o architektuře personálních informačních systémů a podrobně...

Latinské právnické výrazy a výroky - slovenská verze

Latinské právnické výrazy a výroky - slovenská verze

Karol Rebro

V európskej kultúre sa zachovalo bohaté antické dedičstvo, čo sa prejavuje predovšetkým v právnickej terminológii, ale aj v terminológii iných vedných odborov. Kniha Latinské právnické výrazy a výroky nám pomôže prehĺbiť si...

Latinské právnické výrazy a výroky - česká verze

Latinské právnické výrazy a výroky - česká verze

Karol Rebro

V současné evropské kultuře se zachovalo bohaté antické dědictví, což se projevuje především v právnické terminologii, ale také v terminologii jiných vědních oborů. Téměř neustále se setkáváme s poznatky, myšlenkami a...

Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního

Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního

Emil Ott

Lze bez nadsázky tvrdit, že Emil Ott, který stál před více než sto lety u kolébky moderní české procesualistiky, určil svým Soustavným úvodem její směr a natrvalo ovlivnil její další osudy. Ottova kniha je dílem nadčasovým, v...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (E-kniha)

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...