29. 2. 2012
ID: 81201

10 otázek pro… Davida Uhlíře

Zdroj: JUDr. David Uhlíř

eFocus

JUDr. David Uhlíř, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením, člen představenstva a zkušební komise České advokátní komory. Právnickou fakultu UK absolvoval v r. 1979, advokát od r. 1983 do dnes, s výjimkou let 1990 – 1991, kdy pracoval jako tajemník Magistrátu hl.m. Prahy. Externě vyučuje na Právnické fakultě UK občanské právo hmotné a zkouší adepty advokacie z občanského, rodinného a pracovního práva.

 
Jiná země pro výkon advokacie?
Anglie, hlavně kvůli paruce.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Nemám tušení, čím bych byl, ale vím, čím bych chtěl být – architektem nebo stavebním inženýrem. Líbí se mi, když po člověku zůstává hmatatelný výsledek práce.

Nevýhody vašeho povolání?
Je to jako práce ženy v domácnosti – člověk většinou dělá od rána do večera bez viditelného výsledku, aby byly věci na svém místě. U advokáta to znamená, že dlužníci zaplatí své dluhy, nespravedlivě obvinění budou osvobozeni, koncipienti vzděláni. Běda, když se s takovou prací přestane, pak je teprve vidět, jak chybí.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Když byl nad mým klientem vynesen rozsudek trestu smrti, i když to byl mnohonásobný vrah.

Nejemotivnější kauza?
Prohraný spor o vrácení slavné budovy Mánesu skutečnému vlastníkovi – S.V.U. Mánes. Po roce 1989 se restituovalo ze zákona kdejakým spolkům, Sokolu, Skautu, církvím a řádům. Na umělecké spolky se v parlamentu zapomnělo, a tak Spolek výtvarných umělců Mánes (jako i další) ostrouhal a v domě na nábřeží pořád hospodaří právní nástupce instituce, která v padesátých letech S.V.Ú. Mánes likvidovala. K mé lítosti ani Ústavní soud tuto křivdu nenapravil, ač dokázal třeba vrátit ze stejných důvodů Lidový dům ČSSD.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Ilegální tisková konference v jednom bytě v Žitné ulici, konaná po vynesení rozsudku nad členy Jazzové sekce.

Největší dosavadní úspěch?
Aktuálně schválený reorganizační plán ČKD Kutná Hora a.s., díky kterému se zachrání stovky pracovních míst.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Jenom Pán Bůh při posledním soudu, jinak jsme všichni omylní a chybující, a proto se dopouštíme nespravedlností.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Rodiče. A pak advokáti ze slavné AP2 v Ječné ulici, JUDr. Oldřich Horák svojí precizností a pracovitostí, JUDr. Otakar Motejl odvahou a inteligencí, JUDr. Libuše Svobodová, JUDr. Zdeněk Dítě a další. Od každého jsem se naučil něco. A nakonec kupodivu moji studenti.

Žena ve vaší profesi - co jde opačnému pohlaví lépe?
Mužům jde skoro všechno stejně dobře jako ženám, jen se nedokáží pro klienta tak emotivně angažovat. 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz