11. 4. 2012
ID: 82219

10 otázek pro… Jana Brože

Zdroj: JUDr. Jan Brož

eFocus

JUDr. Jan Brož absolvoval v roce 1972 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté pracoval jako právník v oblasti průmyslu. V roce 1976 nastoupil jako advokátní koncipient v Praze, o dva roky později složil advokátní zkoušky. Až do roku 1990 vykonával advokacii v tehdejší Advokátní poradně č. 2 v Praze. Po roce 1990 působil nejprve jako samostatný advokát, zapsaný v České advokátní komoře. V roce 1992 se stal spoluzakladatelem advokátní kanceláře Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol &Novák. V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, je zaměřen zejména na obchodní závazkové právo, právo společností, občanské i trestní právo, právo nemovitostí, správní právo, stavební právo.

 

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
V každém věku  něčím jiným; v dětském klasicky jezdit s tramvají, vlakem, později převládl zájem o humanitní zaměření. Fakticky, když to posuzuji teď, neboť jsem se během svého života mimo advokacii k tomu rovněž nějak dostal, bych se asi věnoval stavařině.
 
Nevýhody vašeho povolání?
To, že můj čas organizuje často někdo jiný.

Nejemotivnější kauza?
Po tolika letech v advokacii se jako nejemotivnější jeví ta první – rozvod hluchoněmé klientky, když jsem nevěděl ani kam se u soudu posadit.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Když při hájení disidentů z kanceláře samosoudce, který přemýšlel nad rozsudkem, tedy radil se sám se sebou, vyšlo několik dalších osob – pracovníků StB.

Největší dosavadní úspěch?
Vybudování z ničeho se společníky kanceláře do její současné podoby. Samozřejmě rovněž i úspěšné kauzy z hlediska klientů, hlavně ty trestní, když jsem od počátku věděl, že věci jsou jinak, než je prezentováno a nakonec se to podařilo prosadit.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Moji tehdejší kolegové v dřívější advokátní poradně, a z nich zejména JUDr. Otakar Motejl, s nimiž jsem strávil prvních 15 let své praxe a od nichž jsem se učil.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Otázka je spíše, zda vůbec existuje nějaký předpis, který je přehledný.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Vždy jsem se domníval, že profese advokáta, zejména pokud funguje samostatně, je pro ženu maximálně náročnou profesí, je proto otázkou, zda lze vůbec skloubit tuto profesi s rodinou, aniž by něco neutrpělo. Současný výkon advokacie, zejména ve větších kancelářích, může tento můj dřívější poměrně jednoznačný názor, korigovat. Opačnému pohlaví jde asi lépe navázat neformální komunikaci, zejména ve věcech, kde je jejich protějškem muž.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Zčásti z rodinné tradice, zčásti proto, že jsem vždy tíhl k humanitním vědám a matematika pro mne, tak jako pro většinu právníků, nebyla nejsilnější stránkou. Pokud jde o radu těm, kteří chtějí vstoupit do „právních vod“, pak mám za to, že je důležité, aby si vždy uchovali vlastní názor a mohli si s klidným svědomím před sebou samým zodpovědět své činy.

Jak si vyčistit hlavu.?
Sportovními aktivitami, ale i různou manuální činností. Dobré jsou i různé zájmy s právem nesouvisející.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz