18. 7. 2018
ID: 107922

INFO.CZ: Jaké bude právo na hedvábné cestě? Pekingskou konferenci popisuje profesor Michal Tomášek

Zdroj: shutterstock.com

V roce 2013 vyhlásila Čína projekt nové Hedvábné cesty, který se vžil pod názvem „Pás a cesta“ (u nás méně správně překládáno jako „Pás a stezka“). Projekt názvem částečně navazuje na středověkou Hedvábnou cestu, po níž probíhal obchod mezi čínskou říší, Mezopotámií, Persií, Indií a Itálií. V nové podobě má být obchodní tepna nejen modernizována, ale také rozšířena o námořní dimenzi v Asii, Evropě a Africe. V uplynulých pěti letech jsme sice o projektu slyšeli mnoho politických nebo ekonomických deklarací, ale představy Číny o jeho právním režimu nám zůstávaly skryty. Až teprve letos v červenci uspořádalo v Pekingu čínské ministerstvo zahraničí mezinárodní fórum o právní spolupráci v projektu Pás a cesta.

 
Celý text k dispozici >>> zde
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz