8. 2. 2012
ID: 80691upozornění pro uživatele

10 otázek pro… Ivu Vychopňovou

JUDr. Iva Vychopňová je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1989. Od roku 1990 byla justiční čekatelkou u Krajského soudu v Praze. V roce 1994 byla jmenována soudkyní. Ve stejném roce byla jmenována předsedkyní senátu u Okresního soudu v Benešově a pověřena dle rozvrhu práce specializací na exekuce. Exekuční agendu vykonávala celou tuto dobu jako jediný specializovaný soudce na okrese Benešov. Dne 5. 10. 2011 byla jmenována soudní exekutorkou uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Benešově. Exekuční činnost soudní exekutorky zahájila dne 1. 1. 2012. Ve volném čase se věnuje malování. Uspořádala samostatné výstavy olejomaleb ve Vlašimském zámku v r. 2004, ve Strahovském klášteře v r. 2007, na Florenci v r. 2009 a v Obecním domě v Praze v r. 2011.

 

Deset slov o sobě?
Původně soudkyně, nyní soudní exekutorka, příležitostně malířka, nejvíc však matka.

Kdybyste nebyla právničkou, čím byste byla?
Akademickou malířkou či zahradní architektkou.

Nevýhody vašeho povolání?
Nespokojenost jedné ze zúčastněných stran.

Nejemotivnější kauza?
Výkon rozhodnutí předběžného opatření odnětím nezletilých dětí útlého věku (3 a 5 let) jejich otci a předání matce, státní občance SRN. Vlastní úkon vykonavatele po vydání usnesení trval nepřetržitě více než 1 měsíc z důvodu pohybu otce s dětmi po České republice s úmyslem zabránit provedení výkonu rozhodnutí. Chtěl, aby děti zůstaly v jeho péči bez ohledu na vykonatelné rozhodnutí. Snažil se mezitím docílit změny předběžného opatření na základě svého odvolání.  Do celého řízení bylo zainteresováno kromě znesvářených rodičů a jejich právních zástupců příliš mnoho lidí počínaje sociálními pracovnicemi, policií v celostátním měřítku, babičkami nezletilých dětí, přes psychology a psychiatry, konče pracovníky v mateřské školce. Děti byly zbytečně stresovány. Předání nezletilých dětí bylo díky aktivnímu přístupu a rychlému opatření vykonavatele realizováno. Nejhorší na celé věci ovšem zůstává, že je s ohledem na nízký věk dětí a konfliktní přístup rodičů teprve na samotném začátku a nechá se s největší pravděpodobností předpokládat, že takové výkony rozhodnutí se budou opakovat až do nabytí zletilosti obou dětí.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Po dražbě lukrativních nemovitostí povinného - stavebních pozemků v centru města a po pravomocném rozhodnutí o rozvrhu výtěžku rozdělované podstaty se měla povinnému - bezdomovci vyplatit tzv. hyperocha. Po usilovném dvouletém hledání byl povinný – bezdomovec nalezen a nechápavě si na výzvu soudu zřizoval účet, na který mu soud zasílal onu částku zbývající po úhradě všech jeho dluhů. Ze dne na den se z bezdomovce stal milionář. Možná mu peníze překážely, možná by s nimi měl moc starostí, a proto za ony nečekané příjmy opakovaně zaplatil za celou hospodu. Lehce nabyl, lehce pozbyl. Byl to šťastný člověk.

Největší dosavadní úspěch?
Rozhodnutí soudu ve Štrasburku, kterým nevyhověl návrhu dotčeného otce – notorického stěžovatele na odškodnění ve věci, ve které jsem rozhodovala o výkonu rozhodnutí o styku otce s nezletilým synem, kdy jsem návrh otce jako nedůvodný zamítla.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Touto osobností je pro mne od dob, kdy jsem byla justiční čekatelkou, a zůstává jí doposud, moje bývalá školitelka, tehdy soudkyně Okresního soudu v Benešově, nyní soudkyně Krajského soudu v Praze, JUDr. Helena Černecká.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Zásadní vliv na mě měl můj manžel Martin Vychopeň, který je advokátem v Benešově. Moje letitá specializace na exekuce vznikla vlastně kompromisem. Abychom se vyhnuli případným námitkám podjatosti, tak manžel na okrese Benešov v exekučním řízení nezastupoval.

Proč jste se rozhodla stát se právničkou? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Přihlášku jsem podala na dvě vysoké školy a to na práva a na Akademii výtvarných umění. Po přijetí se zdála být profese právničky přeci jenom mnohem jistější než umělecká dráha.  Pro vstup do právních vod Vám zcela postačí nezapomenout záchranný kruh. Pak je vše jednodušší.

Jak si vyčistit hlavu?
Fyzickou prací, nejlépe na zahradě, to v každém případě pomáhá.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz